1. /
 2. IT projects
 3. /
 4. Senior React Developer –…

Senior React Developer – METODIK

developer React

Pro našeho významného klienta hledáme do cross-functional týmu člověka, který bude zastávat roli seniorního vývojáře schopného implementace front-end v Reactu.
Začátek spolupráce: co nejdříve
Délka spolupráce: dlouhodobá
Alokace: full-time
Forma spolupráce: freelance (IČO)
Klient: telco
Projekt: mobilní aplikace

Náš telco klient se rozhodl modernizovat IT architekturu portálu pro své koncové klienty s cílem dodat co nejlepší zákaznickou zkušenost na telco trhu. Zároveň se rozhodl využít veřejný cloud pro dlouhodobé zvýšení flexibility IT infrastruktury a snižování provozních nákladů.
K tomu potřebuje implementovat micro-servisní architekturu v rámci React aplikací. Součástí těchto aktivit je umět v rámci prostředí navrhovat, vyvíjet, nasazovat a provozovat micro-front-end aplikace v Reactu.
Tech stack
 • React, Create React App, Typescript
 • Code Quality: ESLint, Prettier
 • Micro Frontends: Webpack 5 Module Federation
 • DevOps: Azure K8S Service, Jenkins
 • Testování: Jest, React Testing Library
 • Material UI, Rollup, React Router, React Hook Form  I am interested in the project.

  Get in touch, we’ll be happy to advise