1. /
  2. Tester/Test Analyst (203910)

Tester/Test Analyst (203910)

  • počet let praxe: 5+
  • zkušenosti:  HPQC, JIRA, Confluence, UML, EA, SQL
  • jazyky: AJ – pasivní
  • dostupnost: dohoda – min. 1 měsíc, full-time
  • lokalita: Praha    I am interested in the project.