1. /
 2. IT projekty
 3. /
 4. Senior React Developer –...

Senior React Developer – METODIK

developer React
Pro našeho významného klienta hledáme do cross-functional týmu člověka, který bude zastávat roli seniorního vývojáře schopného implementace front-end v Reactu.
Začátek spolupráce: co nejdříve
Délka spolupráce: dlouhodobá
Alokace: full-time
Forma spolupráce: freelance (IČO)
Klient: mobilní aplikace
O2 zahájilo aktivity s cílem zmodernizovat IT architekturu self-care portálu Moje O2 s cílem podpořit rychlejší TTM, levnější vývoj a dodat nejlepší zákaznickou zkušenost na telco trhu. Zároveň se rozhodlo využít veřejný cloud pro dlouhodobé zvýšení flexibility IT infrastruktury a snižování provozních nákladů. Jako veřejné cloudové řešení byl zvolen Microsoft Azure, který se tak stal komplementárním k on-premise řešením.
K tomu potřebujeme implementovat micro-servisní architekturu v rámci React aplikací. Součástí těchto aktivit je umět v rámci O2 prostředí (a jednoho integrovaného portálového řešení) navrhovat, vyvíjet, nasazovat a provozovat micro-front-end aplikace v Reactu dodávané různými dodavateli (Multi-Vendor Platform – MVP), přičemž z pohledu uživatele jsou vnímány jako jedno graficky celistvé propojené prostředí. Obdobný cíl se snažíme dosáhnout i na micro-servisní vrstvě.
Pro tuto pozici požadujeme, aby kandidát splňoval následující body.
Soft skill
 • dobrá komunikace v týmu
 • strukturované řešení problémů
 • řízení menšího týmu
 • schopnost prioritizace
 • chuť se neustále učit a posouvat sebe i ostatní kolegy
 • umět se rychle zorientovat v nové problematice a prostředí
Tech stack
 • React, Create React App, Typescript
 • Code Quality: ESLint, Prettier
 • Micro Frontends: Webpack 5 Module Federation
 • DevOps: Azure K8S Service, Jenkins
 • Testování: Jest, React Testing Library
 • Material UI, Rollup, React Router, React Hook Form

  Mám zájem o projekt

  Ozvěte se, rádi poradíme