1. /
  2. Test Analyst (203938)

Test Analyst (203938)

  • technologie: JIRA, HPQC, Postman, Zephyr, ALM, SOAPUI, MobaXterm, GIT, Jenkins, Selenium, Grafana, ELK/Kibana, Intellij IDEA
  • lokalita: Praha nebo remote
  • zkušenosti: více než 5 let
  • dostupnost: ASAP    Mám zájem o projekt