1. /
 2. IT projects
 3. /
 4. Senior datový architekt s…

Senior datový architekt s konzultačním přístupem

architect data architect onsite

LOKALITA: Praha 4
ALOKACE: onsite ( full time )
SPOLUPRÁCE: IČO
ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE: ASAP
Hledáme zkušeného Senior Datového Architekta s konzultačním přístupem, který bude mít klíčovou roli při poskytování odborných služeb v projektu Future CC v oblasti reportingu. Hlavním cílem této pozice je navrhnout řešení pro analýzu a monitoring zákaznických cest, definovat metriky a jejich použití pro analýzu trendů, následná spoluodpovědnost za řízení implementace Large Language models a audit a spoluodpovědnost za řízení implementace reportingu výše uvedených metrik v rámci digitalizace zákaznické péče v projektu Future Contact Centre.

Hlavní zodpovědnosti:
 • Poskytování konzultačních služeb a technického vedení týmů v oblasti datové architektury
 • Moderování diskuze s interním zákazníkem a zachycení vazby mezi jednotlivými datovými entitami s přesahem přes více systémů
 • Analýza existujících datových zdrojů a návrh na vizualizaci
 • Koordinace s vývojáři, analytiky dat a administrátory databází a existujících reportingových systémů pro návrh a implementaci výše zmíněného řešení zaměřeného na zákaznické cesty
 • Návrh datových modelů a procesů
 • Analýza datových potřeb a návrh strategií
 • Poskytování mentoringu a konzultací kolegům z business týmů v oblasti datové analýzy
 • Převzetí reporting streamu a příprava jednotlivých prove of concept
 • Pravidelný stand up a edukace stávajících týmů v nových trendech
 • Dodání milníků vizualizovaných metrik a zákaznických cest v čase
Požadavky:
 • Minimálně 10 let zkušeností v oblasti datové architektury nebo příbuzné oblasti s důrazem na konzultační přístup
 • Zkušenosti s vedením projektů v oblasti datové architektury v komplexních podnikových prostředích
 • Schopnost analyzovat potřeby uživatelů a navrhovat řešení pro efektivní správu a využití dat
 • Zkušenosti s vývojem datových modelů a schopnost převádět tyto modely do praktických řešení
 • Znalost moderních technologií a nástrojů pro datovou architekturu, analýzu a prezentaci, ML, Big data, AI, LLM
 • Praktické zkušenosti s implementací a řízením výše uvedených nástrojů
 • Realizované projekty v oblasti řízení zákaznické zkušenosti s prokazatelnými výsledky
 • Znalost reportovacího nástroje Power BI
 • Znalost metrik Genesys a okolních z oblasti kontaktních center, které jsou obvykle integrovány (GIA, REDAT, UCS…)
 • Časová flexibilita, je aktivní součástí řídící struktury Future Contact Centre  I am interested in the project.

  Get in touch, we’ll be happy to advise