1. /
  2. About us
  3. /
  4. Služba IT Outstaffing

Služba IT Outstaffing

Převzetí a smluvní zajištění některých či všech Vašich vyzkoušených a osvědčených IT specialistů, kteří mohou nadále a bez přerušení pracovat na Vašich projektech.

To může být realizováno více způsoby, nejčastěji:

převzetím Vašich stávajících smluvních individuálních kontraktorů a/nebo zaměstnanců,
převzetím individuálních kontraktorů jiných dodavatelů smluvně pracujících na Vašich projektech a/nebo na projektech Vašich zákazníků.
Mezi základní výhody „Outstaffingu“ patří zejména:

možnost udržovat nebo dokonce navyšovat pracovní kapacitu Vašich týmů i v případě, kdy máte z jakýchkoli důvodů omezen nábor vlastních zaměstnanců („Hiring freeze“),
rychlé snížení „Headcountu“, personálních a souvisejících fixních nákladů, které nastává v zásadě okamžitě po převzetí Vašich IT specialistů,
pokračování činnosti IT specialistů na Vašich probíhajících projektech bez jakéhokoliv přerušení,
možnost změny režimu práce IT specialistů (On-Site/Off Site),
zachování Vaší plné kontroly nad činností IT specialistů,
maximální flexibilita v řízení velikosti týmu a počtu jednotlivých specialistů; v zásadě na denní bázi; v každém okamžiku máte přesně tolik kapacity, kolik potřebujete,
odpadá nutnost propouštět vlastní zaměstnance v okamžiku, kdy jejich kapacita přesahuje současné požadavky.

Kontakt pro objednání služby IT Outstaffing:

Iveta Andrlová
Head of Delivery IT Contracting
E-mail: iveta_andrlova@quicksource.cz
Tel.: +420 602 145 688
LI: linkedin.com/in/ivetaandrlova


Selection of IT projects

Selection of available IT specialists