Člen DRILL® Business Services Group
Pro klienty
ICT Contracting (Bodyshop)

ICT Contracting (Bodyshop)

Poskytování krátkodobých i dlouhodobých kapacit nedostatkových ICT specialistů, a to jak jednotlivců, tak i celých týmů, včetně projektového řízení (na projekty v délce trvání od několika týdnů až po několik let).

Nabízíme ICT specialisty, kteří mohou vykonávat činnost v různých režimech a alokacích, dle Vašich aktuálních potřeb a požadavků:

 • On-Site, Off-Site či kombinace.
 • Full Time či Part Time.

Identifikujeme Vaše požadavky na využití ICT specialistů, na jejich odborné znalosti, případně manažerské dovednosti, zkušenosti a osobnostní charakteristiky.

Porozumíme obsahu i rozsahu konkrétního projektu/řešení, na kterém má příslušný specialista pracovat (včetně časového harmonogramu, místa výkonu činnosti a dalších parametrů) i podmínkám Vaší společnosti, případně společnosti koncového zákazníka, pro kterého je služba určena.

Vyhledáme a dodáme ICT specialisty, jejichž odborný i osobnostní profil odpovídá Vašim požadavkům. Při tom využíváme zejména následující zdroje:

 • Vlastní databáze společnosti QuickSource, která je nepřetržitě doplňována a aktualizována zaměstnanci vlastního vícejazyčného Support Centra.
 • Databáze a zdroje ostatních společností skupiny DRILL.
 • Networking.
 • Přímé vyhledávání a aktivní oslovení.
 • Mezinárodních oborové databáze.
 • Profesních sociální sítě.
 • Odborné konference a semináře.
 • Spolupráce s vysokými i středními školami i dalšími vzdělávacími institucemi.
 • Vyhledávání a výběr prostřednictvím specializované inzerce.

Výběr vhodných ICT specialistů je velmi individuální a vždy se provádí v úzké spolupráci s odpovědnými zaměstnanci Vaší společnosti. Cílem je zajistit osobnost, která splňuje nejen odbornou kvalifikaci, vždy ověřenou referencemi, ale jejíž osobnostní charakteristiky také zaručují co nejrychlejší a nejhladší adaptaci ve Vaší společnosti. V tomto ohledu je velmi důležitá interní komunikace, aby dočasně působící ICT specialisté nebyli ostatními zaměstnanci vnímáni jako hrozba.

Kontrola činnosti alokovaných ICT specialistů se provádí po dohodě s Vaší společností klientem ve stanovených časových intervalech.

V případě, že v průběhu činnosti ICT specialisty projevíte vzhledem k jeho znalostem, schopnostem a zkušenostem zájem o jeho trvalý pracovní poměr, společnost QuickSource takovou dohodu respektuje a posuzuje v rámci dohodnutých náborových podmínek.

Kontakt pro objednání kontraktora na váš projekt:

Iveta Andrlová
Head of Delivery IT Contracting
E-mail:  iveta_andrlova@quicksource.cz
Tel.: +420 602 145 688 
LI: linkedin.com/in/ivetaandrlova