Člen DRILL® Business Services Group
Pro klienty
IT Contracting (Bodyshop)

IT Contracting (Bodyshop)

Poskytování krátkodobých i dlouhodobých kapacit nedostatkových IT specialistů, a to jak jednotlivců, tak i celých týmů, včetně projektového řízení (na projekty v délce trvání od několika týdnů až po několik let).

Nabízíme IT specialisty, kteří mohou vykonávat činnost v různých režimech a alokacích, dle Vašich aktuálních potřeb a požadavků:

 • On-Site, Off-Site či kombinace,
 • Full Time či Part Time.

Identifikujeme Vaše požadavky na využití IT specialistů, na jejich odborné znalosti, případně manažerské dovednosti, zkušenosti a osobnostní charakteristiky.

Porozumíme obsahu i rozsahu konkrétního projektu/řešení, na kterém má příslušný specialista pracovat (včetně časového harmonogramu, místa výkonu činnosti a dalších parametrů) i podmínkám Vaší společnosti, případně společnosti koncového zákazníka, pro kterého je služba určena.

Vyhledáme a dodáme IT specialisty, jejichž odborný i osobnostní profil odpovídá Vašim požadavkům.

Při tom využíváme zejména následující zdroje:

 • vlastní databáze společnosti QuickSource, která je nepřetržitě doplňována a aktualizována zaměstnanci vlastního vícejazyčného Support Centra,
 • databáze a zdroje ostatních společností skupiny DRILL,
 • networking,
 • přímé vyhledávání a aktivní oslovení,
 • mezinárodní oborové databáze,
 • profesní sociální sítě,
 • odborné konference a semináře,
 • spolupráce s vysokými a středními školami i dalšími vzdělávacími institucemi,
 • vyhledávání a výběr prostřednictvím specializované inzerce.

Výběr vhodných IT specialistů je velmi individuální a vždy se provádí v úzké spolupráci s odpovědnými zaměstnanci Vaší společnosti. Cílem je zajistit osobnost, která splňuje nejen odbornou kvalifikaci, vždy ověřenou referencemi, ale jejíž osobnostní charakteristiky také zaručují co nejrychlejší a nejhladší adaptaci ve Vaší společnosti. V tomto ohledu je velmi důležitá interní komunikace, aby dočasně působící IT specialisté nebyli ostatními zaměstnanci vnímáni jako hrozba.

Kontrola činnosti alokovaných IT specialistů se provádí po dohodě s Vaší společností ve stanovených časových intervalech.

V případě, že v průběhu činnosti IT specialisty projevíte vzhledem k jeho znalostem, schopnostem a zkušenostem zájem o jeho trvalý pracovní poměr, společnost QuickSource takovou dohodu respektuje a posuzuje v rámci dohodnutých náborových podmínek.

Kontakt pro objednání kontraktora na Váš projekt:

Iveta Andrlová
Head of Delivery IT Contracting
E-mail:  iveta_andrlova@quicksource.cz
Tel.: +420 602 145 688 
LI: linkedin.com/in/ivetaandrlova