1. /
 2. IT specialisté – pro…
 3. /
 4. Řízení rizik

Řízení rizik IT Contracting

Ze své zkušenosti identifikuje společnost QUICKSOURCE® nejobvyklejší rizika ve spolupráci na projektech s využitím IT Contractingu:

Původní chybná identifikace odborných, manažerských či osobnostních požadavků na IT specialisty, vedoucí k nesprávnému zaměření vyhledávání v důsledku znamená oslovování a výběr neodpovídajících specialistů:

 • Podrobné a vyjasněné zadání na straně klienta.
 • Správně komunikované v písemné formě a vzájemně odsouhlasené s odpovědným zaměstnancem společnosti QUICKSOURCE®.

Pomalejší proces interviews/testování na straně klienta (z důvodů dovolených, zaneprázdnění jinými úkoly, změnou priorit apod.) a následné možnosti ztráty zájmu relevantních IT specialistů (zejména těch aktivně oslovených a na trhu nedostatkových):

 • Jasné stanovení a důsledné dodržování procesu výběru (harmonogram, postup, úkoly, počet kol).
 • Nastavení stand-ins.
 • Otevřená komunikace s odpovědným zaměstnancem společnosti QUICKSOURCE® za účelem domluvení konzistentní komunikace směrem ke kandidátům v případě nemožnosti dodržet schválený proces.

Změna požadavků na IT specialisty ze strany klienta v průběhu realizace vyhledávání vedoucí k oslovování neodpovídajících IT specialistů a k prodlužování výběrového procesu v důsledku „opakovaných začátků“:

 • Okamžité informování společnosti QUICKSOURCE® o případných změnách v požadavcích na IT specialisty; odborných, kapacitních či finančních.
 • Případně informování společnosti QUICKSOURCE® o ne zcela vyjasněném zadání a nutnosti širšího záběru při vyhledávání IT specialistů.

Nesoulad mezi finančními očekáváními IT specialistů a dostupným rozpočtem.

 • Informování společnosti QUICKSOURCE® o požadavcích na Manday sazby IT specialistů, a to před zahájením výběru.
 • Včasná identifikace ze strany společnosti QUICKSOURCE®, poskytnutí zpětné vazby, přehodnocení pozice, požadavků, jiné nastavení vztahu mezi „MUST“ a „NICE TO HAVE“, reakce na situaci na trhu.

Pomalejší proces vyhledávání na straně společnosti QUICKSOURCE® (z důvodů dovolených, nemoci apod.) a následné možnosti nedodávání očekávaného počtu IT specialistů dle priorit:

 • Jasné stanovení a důsledné dodržování procesu náboru, zajištění plné zástupnosti v operativních záležitostech (CRM), nastavení stand-ins, v případě nemožnosti dodržet proces otevřená komunikace managera kvality společnosti QUICKSOURCE® s odpovědnými zaměstnanci klienta.

Nespokojenost klienta s prací/komunikací Account Managera a/nebo jiného člena týmu:

 • Nastavení pravidelných setkání mezi odpovědnými zaměstnanci obou společností k poskytování zpětné vazby a vyhodnocování průběhu spolupráce (u větších projektů zavedení „Steering Committee“).
 • Otevřená komunikace s manažerem kvality společnosti QUICKSOURCE®, řešení dle požadavků, náprava či výměna člena týmu.

Výběr dostupných IT specialistů