1. /
 2. IT specialisté
 3. /
 4. Řízení rizik

Řízení rizik

Z dlouholeté zkušenosti identifikujeme nejčastější rizika při vyhledávání, výběru a poskytování IT specialistů:


Původní chybná identifikace odborných (méně často manažerských či osobnostních) požadavků na IT specialistu. Ta má za následek celkově nesprávné zaměření vyhledávání a v důsledku znamená výběr a doporučování neodpovídajících kandidátů.

Řešení:

 • Podrobné a vyjasněné zadání ze strany společnosti klienta, nejlépe ve strukturované písemné formě, které je vzájemně odsouhlasené s odpovědným zaměstnancem společnosti QuickSource.

Pomalejší proces prověřování akceptace nabídnutého IT specialisty (pohovory, odborné testování, osobní prezentace apod.) na straně klienta, např. z důvodů dovolených, zaneprázdnění jinými úkoly, změny priorit apod. To obvykle vede ke ztrátě zájmu relevantních IT specialistů (zejména těch aktivně oslovených a na trhu trvale nedostatkových) či k tomu, že přijmou „rychlejší“ nabídku ke spolupráci na jiném projektu.

Řešení:

 • Jasné stanovení a důsledné dodržování procesu výběru, testování a akceptace (harmonogram, postup, úkoly, počet kol).
 • Zajištění náhrady jiným zaměstnancem s odpovídající kvalifikací pro případ nemoci, dovolené, služebních cest či neočekávaných situací, které mohou neúměrně prodloužit výběrový a akceptační proces.
 • Otevřená komunikace s odpovědným zaměstnancem společnosti QuickSource za účelem domluvení konzistentní komunikace směrem k IT specialistům kandidátům v procesu výběru, v případě nemožnosti dodržet schválený harmonogram postupu.

Změna požadavků na odbornou kvalifikaci, manažerské dovednosti nebo osobnostní charakteristiky IT specialisty ze strany klienta v průběhu realizace vyhledávání. To v důsledku vede k nesprávnému zaměření vyhledávání a k prodlužování výběrového procesu kvůli „opakovaným začátkům“.

Řešení:

 • Zadávání projektů k vyhledávání až po jednoznačném odsouhlasení zadání všemi zainteresovanými stranami a úrovněmi odpovědných zaměstnanců ve společnosti klienta.
 • Včasné informování odpovědného zaměstnance společnosti QuickSource o ne zcela vyjasněném zadání a nutnosti širšího záběru při vyhledávání vhodných IT specialistů.

Nesoulad mezi finančními očekáváními IT specialistů a dostupným rozpočtem.

Řešení:

 • Včasná identifikace ze strany odpovědného zaměstnance společnosti QuickSource, okamžité poskytnutí zpětné vazby společnosti klienta, případné přehodnocení pozice, požadavků, jiné nastavení vztahu mezi „MUST“ a „NICE TO HAVE“, reakce na situaci na trhu.

Pomalejší proces identifikace a vyhledávání vhodných IT specialistů na straně společnosti QuickSource (např. z důvodu dovolených, nemoci apod.) a následně možnost nedodání příslušných IT specialistů v klientem požadovaném množství a čase.

Řešení:

 • Jasné stanovení a důsledné dodržování procesu výběru, testování a akceptace (harmonogram, postup, úkoly, počet kol).
 • Zajištění plné zástupnosti v operativních záležitostech náhrady jiným zaměstnancem s odpovídající kvalifikací pro případ nemoci, dovolené, služebních cest či neočekávaných situací.
 • Otevřená komunikace s odpovědným zaměstnancem společnosti QuickSource za účelem domluvení konzistentní komunikace směrem k IT specialistům v procesu výběru v případě nemožnosti dodržet schválený harmonogram postupu.

Nespokojenost společnosti klienta s prací/komunikací zaměstnance společnosti QuickSource.

Řešení:

 • Nastavení pravidelných setkání mezi odpovědnými zaměstnanci obou společností k poskytování zpětné vazby a vyhodnocování průběhu spolupráce (u větších projektů zavedení „Steering Committee“).
 • Otevřená komunikace s manažerem kvality společnosti QuickSource, řešení podle požadavků, náprava či výměna člena týmu.

Kontakt pro objednání
IT specialisty


Iveta Andrlová
iveta_andrlova@quicksource.cz
+420 602 145 688

Výběr dostupných
IT specialistů