1. /
  2. Otevřené IT projekty
  3. /
  4. Ukončení zaměstnání

Ukončení zaměstnání

Jestliže jste zaměstnán a plánujete podnikat jako IT Freelancer a mít tuto činnost jako hlavní zdroj příjmů, budete patrně se svým současným zaměstnavatelem ukončovat pracovní poměr.

Je samozřejmě možné být současně v pracovním poměru a jako vedlejší činnost podnikat jako IT Freelancer (případně i opačně, kdy budete ke svému podnikání mít i nějaký druh pracovního poměru), ovšem ne vždy je to z časových či jiných důvodů možné či vhodné (Vašemu současnému zaměstnavateli se zejména nemusí líbit, pokud byste mu, jako zaměstnanec, současně konkurovali jako podnikatel. Hodně záleží na znění Vaší pracovní smlouvy a řídících dokumentů Vašeho zaměstnavatele; obvykle se tato omezení vztahují na stejné nebo příbuzné obory podnikání, jako má Váš zaměstnavatel nebo/a oblasti činností, které pro zaměstnavatele vykonáváte přímo Vy).

Zde se tedy zaměříme na situace, kdy si přejete ukončit pracovní poměr a začít podnikat „na plný úvazek“.

Ukončování pracovního poměru je upraveno v Hlavě IV Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)

Vy jako zaměstnanec můžete pracovní poměr ukončit několika způsoby:

Dohodou

Ideální, rychlá a v zásadě nekonfliktní varianta. Pokud se s Vaším současným zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru, skončí tento v den, na kterém jste se vzájemně dohodli. Dohoda musí být samozřejmě písemná.

Výpovědí

Jako zaměstnanec můžete podat výpověď kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Jedná se o jednostranný právní úkon a zaměstnavatel Vám v něm nemůže nijak bránit. V případě podání výpovědi však musíte počítat s tím, že výpovědní doba činní 2 měsíce a začíná 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli. (Pokud tedy podáte výpověď 10. ledna, skončí Váš pracovní poměr až 31. Března). I Vaše výpověď musí být písemná.

Okamžitým zrušením

V některých specifických případech stanovených zákoníkem práce můžete též pracovní poměr zrušit okamžitě (např. ze zdravotních důvodů, jestliže Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu apod.).

Zrušením ve zkušební době

Jestliže jste čerstvě zaměstnán a máte se zaměstnavatelem sjednánu zkušební dobu, můžete pracovní poměr v této době zrušit, a to s okamžitou platností, a i bez udání důvodu. I zZrušení pracovního ve zkušební době vyžaduje rovněž písemnou formu.

Další podrobnosti k ukončování pracovního poměru a vzory dokumentů naleznete například zde: zakony.centrum.cz/zakonik-prace/cast-2-hlava-4

Při ukončování pracovního poměru si od svého zaměstnavatele nezapomeňte vyžádat:

  • zápočtový list,
  • evidenční list důchodového pojištění,
  • potvrzení o zdanitelných příjmech

    Mám zájem o více informací o projektech