Reference

Spolupracujeme s klienty z bankovnictví, pojišťovnictví, IT, telco a dalšími.

Naši klienti oceňují vysokou kvalitu dodávaných IT specialistů a rychlost celého procesu.

Společnosti, ve kterých se naši IT specialisté podíleli na projektech: 

Na projekty u našich klientů jsme dodali například tyto IT specialisty:

  • Vedoucí analytik (Power Designer, MS Visio, MicroStrategy)
  • Projektový manager (Prince 2, SAP, Scrum)
  • Senior Java Developer (Java 8)
  • Oracle Developer (Oracle DB, PL/SQL, Oracle Designer)
  • DWH konzultant (Oracle, Teradata, ETL, PowerDesigner, Data modeling)
  • Technical consultant – L3 support  (Windows, Unix)
  • Konzultant (SAP, Oracle, Informatica)
  • BI Architect (IBM IFW, IBM BDW, Data Modeling, Master Data Management, Data Warehouse Architecture, Business Objects)
  • Procesní specialista (Lean SixSigma Black Belt, Green Belt, Enterprise Architect, BPMN, Change Management)

Výběr dostupných IT specialistů