Člen DRILL® Business Services Group
Pro klienty
Výhody využívání externích ICT specialistů

Výhody využívání externích ICT specialistů

Personální

Rychlé vyhledání a dodání odpovídajícího ICT specialisty. Průměrná doba dodání ICT specialisty je 5 dní od zadání požadavku.

Flexibilnější plánování kapacit a zdrojů a rychlá reakce na neočekávané změny a požadavky v projektech; projekty jsou méně závislé na aktuální dostupnosti vlastních zaměstnanců.

Zachování stávajícího počtu vlastních zaměstnanců bez nutnosti jeho navyšování.

Možnost následného náboru externího ICT specialisty (v případě zájmu obou stran) do dlouhodobého pracovního vztahu. Tím můžete získat již prověřeného, zaškoleného a v reálných situacích vyzkoušeného odborníka což prokazatelně snižuje riziko fluktuace, zvyšuje stabilitu, loajalitu a produktivitu práce.

Diverzifikaci týmu. Externí pracovníci obvykle přinášejí rozsáhlé zkušenosti ze svého předchozího působení v různých týmech, často mnohonárodnostních a multikulturních. Jejich nové přístupy k provádění úkolů či řešení problémů mohou být inspirací pro Vaše kmenové zaměstnance a mít pozitivní vliv na jejich vlastní pracovní výkon.

Finanční

Odpadají náklady spojené s náborem vlastních nových zaměstnanců a s udržováním a stálým zvyšováním jejich odborné kvalifikace (které jsou v oblasti informačních technologií obzvláště vysoké, ale nezbytné), náklady na vedení personální agendy a také náklady, se kterými musíte počítat při případném ukončení zaměstnaneckého poměru.

Nižší cena oproti kompletní dodávce projektu jedním dodavatelem či řešení pouze vlastními zaměstnanci. V případě využití externích ICT specialistů platíte pouze za skutečně odvedenou práci na základě předem odsouhlasené hodinové/denní sazby.

Větší kontrolu efektivnosti využívání finančních prostředků na vývoj a implementaci konkrétních řešení, řízení projektů i dalších ICT oblastí. Náklady na využití externích ICT specialistů lze předem poměrně dobře specifikovat, plánovat, smluvně zajistit a kontrolovat. Úroveň finanční kontroly i kontroly množství odvedené práce je v případě využití externích ICT specialistů lepší než u vlastních zaměstnanců. Předem stanovený cíl, cena a doba působení vedou k jednodušší predikovatelnosti nákladů.

Odborné

Využití know-how ICT specialistů, kterými nedisponujete, může přinést prvek další inovativnosti a pohledu zvenku. Jedná se o cenný zdroj informací a zkušeností, které externí ICT specialisté přirozeně sdílí s ostatními zaměstnanci a které mohou být využity i po jejich odchodu.
Možnost získat na určitou dobu zkušeného specialistu s potřebným vzděláním, stále rozvíjenou kvalifikací (v souladu s rozvojem technologií, trendů a metodologií), rozsáhlou praxí v požadovaném oboru a specializací, a to vše bez nutnosti vytváření trvalého pracovního poměru a investice do školení vlastních zaměstnanců.

Snížení rizika vzniku závislosti na jednom dodavateli, ke kterému může dojít při úplném outsourcingu řešení.