Člen DRILL® Business Services Group
Pro klienty
Výhody využívání externích IT specialistů

Výhody využívání externích IT specialistů

Personální

 • Rychlé vyhledání a dodání odpovídajícího IT specialisty. Průměrná doba dodání IT specialisty je 5 dní od zadání požadavku.
 • Flexibilnější plánování kapacit a zdrojů a rychlá reakce na neočekávané změny a požadavky v projektech; projekty jsou méně závislé na aktuální dostupnosti vlastních zaměstnanců.
 • Zachování stávajícího počtu vlastních zaměstnanců bez nutnosti jeho navyšování.
 • Možnost následného náboru externího IT specialisty (v případě zájmu obou stran) do dlouhodobého pracovního vztahu. Tím můžete získat již prověřeného, zaškoleného a v reálných situacích vyzkoušeného odborníka, což prokazatelně snižuje riziko fluktuace, zvyšuje stabilitu, loajalitu a produktivitu práce.
 • Diverzifikaci týmu. Externí pracovníci obvykle přinášejí rozsáhlé zkušenosti ze svého předchozího působení v různých týmech, často mnohonárodnostních a multikulturních. Jejich nové přístupy k provádění úkolů či řešení problémů mohou být inspirací pro Vaše kmenové zaměstnance a mít pozitivní vliv na jejich vlastní pracovní výkon.

Finanční

 • Odpadají náklady spojené s náborem vlastních nových zaměstnanců a s udržováním a stálým zvyšováním jejich odborné kvalifikace (které jsou v oblasti informačních technologií obzvláště vysoké, ale nezbytné), náklady na vedení personální agendy a také náklady, se kterými musíte počítat při případném ukončení zaměstnaneckého poměru.
 • Nižší cena oproti kompletní dodávce projektu jedním dodavatelem či řešení pouze vlastními zaměstnanci. V případě využití externích IT specialistů platíte pouze za skutečně odvedenou práci na základě předem odsouhlasené hodinové/denní sazby.
 • Větší kontrolu efektivnosti využívání finančních prostředků na vývoj a implementaci konkrétních řešení, řízení projektů i dalších IT oblastí. Náklady na využití externích IT specialistů lze předem poměrně dobře specifikovat, plánovat, smluvně zajistit a kontrolovat. Úroveň finanční kontroly i kontroly množství odvedené práce je v případě využití externích IT specialistů lepší než u vlastních zaměstnanců. Předem stanovený cíl, cena a doba působení vedou k jednodušší predikovatelnosti nákladů.

Odborné

 • Využití know-how IT specialistů, kterými nedisponujete, může přinést prvek další inovativnosti a pohledu zvenku. Jedná se o cenný zdroj informací a zkušeností, které externí IT specialisté přirozeně sdílí s ostatními zaměstnanci a které mohou být využity i po jejich odchodu.
 • Možnost získat na určitou dobu zkušeného specialistu s potřebným vzděláním, stále rozvíjenou kvalifikací (v souladu s rozvojem technologií, trendů a metodologií), rozsáhlou praxí v požadovaném oboru a specializací, a to vše bez nutnosti vytváření trvalého pracovního poměru a investice do školení vlastních zaměstnanců.
 • Snížení rizika vzniku závislosti na jednom dodavateli, ke kterému může dojít při úplném outsourcingu řešení.