Člen DRILL® Business Services Group

Profil společnosti QuickSource

Jsme společností poskytující kapacity IT specialistů, outsourcing vybraných služeb informačních technologií a IT konzultační a poradenské služby.

Našim zákazníkům nabízíme zejména:

  • krátkodobé i dlouhodobé kapacity nedostatkových IT specialistů, a to jak jednotlivců, tak i celých týmů, včetně projektového řízení (na projekty v délce trvání od několika týdnů až po několik let): IT Contracting (Bodyshop),
  • převzetí Vašich vyzkoušených a osvědčených IT specialistů, kteří mohou nadále a bez přerušení pracovat na Vašich projektech: IT Outstaffing,
  • využití dočasné přebytečné kapacity Vašich IT specialistů u jiných zákazníků IT Cross-Sourcing,
  • outsourcing vybraných služeb informačních technologií,
  • IT konzultační a poradenské služby.

Aktuálně spravujeme portfolio více než 85.000 kvalitních IT specialistů v zásadě ze všech IT odborností (zejména vývoj, analýza, architektura a testování), tržních odvětví (především bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace, energetika a výroba) i kvalifikačních úrovní (od absolventů až po seniorní odborníky). Databáze našich IT specialistů obsahuje experty jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

Nabízíme možnost převedení námi poskytnutých IT specialistů do kmenového stavu.

Jsme vybaveni CRM systémem umožňujícím evidenci a správu portfolia našich IT specialistů, projektů i zákazníků, jejich vzájemné propojování, komunikaci a využívání vyhledávacích nástrojů, což zajišťuje dostupnost aktuálních informací, přípravu reportů i úplnou zastupitelnost v operativních záležitostech.

Disponujeme vlastním vícejazyčným Support Centrem, jehož zaměstnanci:

  • spravují portfolio našich IT specialistů a udržují s nimi pravidelný kontakt,
  • pravidelně sledují a v systému CRM aktualizují informace o jednotlivých IT specialistech, především jejich současnou alokaci, aktuální dostupnost pro jiné projekty, jejich vzdělávání, kvalifikaci a specializaci, finanční požadavky i další podmínky (systém je vybaven algoritmy, které následně automaticky vyhodnocují vhodnost a dostupnost jednotlivých IT specialistů pro konkrétní projekty či zákazníky), 
  • vyhledávají a evidují nové IT specialisty pro projekty našich zákazníků,
  • pomáhají Key Account manažerům a konzultantům při organizaci práce IT specialistů na konkrétních projektech.

Máme přístup k rozsáhlým kapacitám a zdrojům naší mateřské společnosti DRILL, především jejího IT/TELCO týmu.

Od našich konkurentů se odlišujeme především poskytováním rychlých a jednoduchých řešení. Zejména správné pochopení podstaty a naléhavosti jednotlivých potřeb zákazníků spolu s používáním praktických přístupů a metod nám umožňuje uspět i tam, kde naši konkurenti správně nepochopili potřeby svých zákazníků a svými výsledky při poskytování služeb nesplnili jejich očekávání.
Na trhu působíme samostatně pod názvem QuickSource od roku 2015, kdy byla naše společnost vytvořena vyčleněním IT divize mateřské společnosti DRILL do nového podnikatelského subjektu s cílem poskytnout zákazníkům lepší, individuální přístup, specifická řešení i odbornost. Pod hlavičkou společnosti DRILL poskytovali naši zaměstnanci zákazníkům služby k jejich plné spokojenosti již od roku 2005.

V současné době působíme v České republice a na Slovensku, ale své služby poskytujeme i mnoha zahraničním zákazníkům, především v Polsku, Německu, Rusku, Rumunsku, Slovinsku a dalších zemích. Mezi naše klienty patří jak velké mezinárodní korporace, tak i střední a malé lokální společnosti, a to ze všech odvětví průmyslu a obchodu. Se svými zákazníky se vždy snažíme vytvářet dlouhodobá, oboustranně výhodná a strategická partnerství.

 

Kontakt pro objednání kontraktora na Váš projekt:

Iveta Andrlová
Head of Delivery IT Contracting
E-mail:  iveta_andrlova@quicksource.cz
Tel.: +420 602 145 688 
LI: linkedin.com/in/ivetaandrlova