Člen DRILL® Business Services Group

Profil společnosti QuickSource

Jsme společností poskytující kapacity ICT specialistů, outsourcing vybraných služeb informačních technologií a ICT konzultační a poradenské služby.

Svým zákazníkům nabízíme zejména:

  • Krátkodobé i dlouhodobé kapacity nedostatkových ICT specialistů, a to jak jednotlivců, tak i celých týmů, včetně projektového řízení (na projekty v délce trvání od několika týdnů až po několik let): ICT Contracting (Bodyshop),
  • Převzetí Vašich vyzkoušených a osvědčených ICT specialistů, kteří mohou nadále a bez přerušení pracovat na Vašich projektech: ICT Outstaffing,
  • Využití dočasné přebytečné kapacity Vašich ICT specialistů u jiných zákazníků ICT Cross-Sourcing,
  • Outsourcing vybraných služeb informačních technologií,
  • ICT konzultační a poradenské služby.

Aktuálně spravujeme portfolio více než 85.000 kvalitních ICT specialistů, v zásadě ze všech ICT odborností (zejména vývoj, analýza, architektura a testování), tržních odvětví (především bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace, energetika a výroba) i kvalifikačních úrovní (od absolventů až po seniorní odborníky). Databáze našich ICT specialistů obsahuje experty jak z české republiky, tak i ze zahraničí.

Nabízíme možnost převedení námi poskytnutých ICT specialistů do kmenového stavu.

Jsme vybaveni CRM systémem umožňujícím evidenci a správu portfolia našich ICT specialistů, projektů i zákazníků, jejich vzájemné propojování, komunikaci a využívání vyhledávacích nástrojů, což zajišťuje dostupnost aktuálních informací, přípravu reportů i úplnou zastupitelnost v operativních záležitostech.

Disponujeme vlastním vícejazyčným Support Centrem, jehož zaměstnanci:

  • Spravují portfolio našich ICT specialistů a udržují s nimi pravidelný kontakt,
  • Pravidelně sledují a v systému CRM aktualizují informace o jednotlivých ICT specialistech, především jejich současnou alokaci, aktuální dostupnost pro jiné projekty, jejich vzdělávání, kvalifikaci a specializaci, finanční požadavky i další podmínky (systém je vybaven algoritmy, které následně automaticky vyhodnocují vhodnost a dostupnost jednotlivých ICT specialistů pro konkrétní projekty či zákazníky), 
  • Vyhledávají a evidují nové ICT specialisty pro projekty našich zákazníků,
  • Pomáhají key account manažerům a konzultantům při organizaci práce ICT specialistů na konkrétních projektech.

Máme přístup k rozsáhlým kapacitám a zdrojům naší mateřské společnosti DRILL, především jejího IT/TELCO týmu.

Od našich konkurentů se odlišujeme především poskytováním rychlých a jednoduchých řešení. Zejména správné pochopení podstaty a naléhavosti jednotlivých potřeb zákazníků spolu s používáním praktických přístupů a metod nám umožňuje uspět i tam, kde naši konkurenti správně nepochopili potřeby svých zákazníků a svými výsledky při poskytování služeb nesplnili jejich očekávání.
Na trhu působíme samostatně pod názvem QuickSource od roku 2015, kdy byla naše společnost vytvořena vyčleněním IT divize mateřské společnosti DRILL do nového podnikatelského subjektu s cílem poskytnout zákazníkům lepší, individuální přístup, specifická řešení i odbornost. Pod hlavičkou společnosti DRILL poskytovali naši zaměstnanci zákazníkům služby, k jejich plné spokojenosti již od roku 2005.

V současné době působíme v České republice a na Slovensku, ale své služby poskytujeme i mnoha zahraničním zákazníkům, především v Polsku, Německu, Rusku, Rumunsku, Slovinsku a dalších zemích. Mezi naše klienty patří jak velké mezinárodní korporace, tak i střední a malé lokální společnosti, a to ze všech odvětví průmyslu a obchodu. Se svými zákazníky se vždy snažíme vytvářet dlouhodobá, oboustranně výhodná a strategická partnerství.

 

Kontakt pro objednání kontraktora na váš projekt:

Iveta Andrlová
Head of Delivery IT Contracting
E-mail:  iveta_andrlova@quicksource.cz
Tel.: +420 602 145 688 
LI: linkedin.com/in/ivetaandrlova