1. /
 2. About us
 3. /
 4. Politika ochrany práv zvířat

Politika ochrany práv zvířat

Preambule 

Politika ochrany práv zvířat společnosti QuickSource® vychází ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, z příslušných předpisů Evropské unie i z mezinárodních smluv, ke kterým se Česká republika zavázala a vyjadřuje úctu ke všem právům zvířat.

Účel 

Touto politikou ochrany práv zvířat deklaruje společnosti QuickSource® svůj závazek k jejich ochraně a stanovuje zásady pro své aktivity a chování se ve vztahu k zvířatům.

Zásady

 • Divoká, domácí i zemědělská zvířata jsou z našeho pohledu tvorové, které je nutné pro jejich bezbrannost vůči člověku mimořádně chránit.
 • Práva zvířat jsou pro nás stejně důležitá jako práva lidská a z tohoto důvodu:
 • Striktně dodržujeme všechny závazné lokální i mezinárodní právní předpisy na ochranu zvířat i etické a morální normy směřující k větší ochraně zvířat proti týrání. 
  • Odsuzujeme jakoukoliv formu, projev a/nebo propagaci týrání zvířat.
  • Nespolupracujeme se společnostmi či institucemi, které týrání zvířat podporují nebo z něj profitují.
  • Podporujeme veškeré aktivity mající za cíl větší ochranu zvířat proti týrání.

Rozsah 

Dodržování této politiky se vztahuje na všechny zaměstnance naší společnosti i na zaměstnance dceřiných a sesterských společností. Stejně tak vyžadujeme dodržování této politiky i od našich subdodavatelů pracujících v našich prostorách. Tuto politiku prosazujeme i u všech našich subdodavatelů a dodavatelů. Při implementaci této politiky se řídíme zákony zemí, ve kterých působíme a zavazujeme se dodržovat veškeré tyto zákony. 


Selection of IT projects

Selection of available IT specialists