1. /
 2. About us
 3. /
 4. Profil společnosti

Profil společnosti

Jsme společností poskytující kapacity IT specialistů, outsourcing vybraných služeb informačních technologií a IT konzultační a poradenské služby.

Našim zákazníkům nabízíme zejména:

 • krátkodobé i dlouhodobé kapacity nedostatkových IT specialistů, a to jak jednotlivců, tak i celých týmů, včetně projektového řízení (na projekty v délce trvání od několika týdnů až po několik let): IT Contracting (Bodyshop),
 • převzetí Vašich vyzkoušených a osvědčených IT specialistů, kteří mohou nadále a bez přerušení pracovat na Vašich projektech: IT Outstaffing,
 • využití dočasné přebytečné kapacity Vašich IT specialistů u jiných zákazníků IT Cross-Sourcing,
 • outsourcing vybraných služeb informačních technologií,
 • IT konzultační a poradenské služby.

Aktuálně spravujeme portfolio více než 85.000 kvalitních IT specialistů v zásadě ze všech IT odborností (zejména vývoj, analýza, architektura a testování), tržních odvětví (především bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace, energetika a výroba) i kvalifikačních úrovní (od absolventů až po seniorní odborníky). Databáze našich IT specialistů obsahuje experty jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

Nabízíme možnost převedení námi poskytnutých IT specialistů do kmenového stavu.

Jsme vybaveni CRM systémem umožňujícím evidenci a správu portfolia našich IT specialistů, projektů i zákazníků, jejich vzájemné propojování, komunikaci a využívání vyhledávacích nástrojů, což zajišťuje dostupnost aktuálních informací, přípravu reportů i úplnou zastupitelnost v operativních záležitostech.

Disponujeme vlastním vícejazyčným Support Centrem, jehož zaměstnanci:

 • spravují portfolio našich IT specialistů a udržují s nimi pravidelný kontakt,
 • pravidelně sledují a v systému CRM aktualizují informace o jednotlivých IT specialistech, především jejich současnou alokaci, aktuální dostupnost pro jiné projekty, jejich vzdělávání, kvalifikaci a specializaci, finanční požadavky i další podmínky (systém je vybaven algoritmy, které následně automaticky vyhodnocují vhodnost a dostupnost jednotlivých IT specialistů pro konkrétní projekty či zákazníky), 
 • vyhledávají a evidují nové IT specialisty pro projekty našich zákazníků,
 • pomáhají Key Account manažerům a konzultantům při organizaci práce IT specialistů na konkrétních projektech.

Máme přístup k rozsáhlým kapacitám a zdrojům naší mateřské společnosti DRILL, především jejího IT/TELCO týmu.

Od našich konkurentů se odlišujeme především poskytováním rychlých a jednoduchých řešení. Zejména správné pochopení podstaty a naléhavosti jednotlivých potřeb zákazníků spolu s používáním praktických přístupů a metod nám umožňuje uspět i tam, kde naši konkurenti správně nepochopili potřeby svých zákazníků a svými výsledky při poskytování služeb nesplnili jejich očekávání.
Na trhu působíme samostatně pod názvem QuickSource® od roku 2015, kdy byla naše společnost vytvořena vyčleněním IT divize mateřské společnosti DRILL do nového podnikatelského subjektu s cílem poskytnout zákazníkům lepší, individuální přístup, specifická řešení i odbornost. Pod hlavičkou společnosti DRILL poskytovali naši zaměstnanci zákazníkům služby k jejich plné spokojenosti již od roku 2005.

V současné době působíme v České republice a na Slovensku, ale své služby poskytujeme i mnoha zahraničním zákazníkům, především v Polsku, Německu, Rusku, Rumunsku, Slovinsku a dalších zemích. Mezi naše klienty patří jak velké mezinárodní korporace, tak i střední a malé lokální společnosti, a to ze všech odvětví průmyslu a obchodu. Se svými zákazníky se vždy snažíme vytvářet dlouhodobá, oboustranně výhodná a strategická partnerství.

Kontakt pro objednání kontraktora na Váš projekt:

Iveta Andrlová
Head of Delivery IT Contracting
E-mail:  iveta_andrlova@quicksource.cz
Tel.: +420 602 145 688 
LI: linkedin.com/in/ivetaandrlova


Selection of IT projects

Selection of available IT specialists