1. /
  2. O nás
  3. /
  4. Bezpečností politika

Bezpečností politika

Ochrana bezpečnosti zaměstnanců, informací a hmotného majetku, ve prospěch zákazníků, kandidátů, vlastníků, obchodních partnerů i dalších zúčastněných má pro společnost QuickSource® zásadní význam při provozování svých podnikatelských aktivit.

Zavazujeme se k neustálému zvyšování bezpečnosti našich zaměstnanců, kandidátů a jejich osobních údajů, obchodních informací i dalšího nehmotného i hmotného majetku a předcházení škodám, způsobeným trestnou činností nebo neopatrným či nezodpovědným jednáním. Naše aktivity budeme provádět tak abychom chránili naše zaměstnance, informace i majetek a v plném souladu s platnými právními předpisy i s požadavky orgánů státní i místní správy.

Jsme si plně vědomi toho, že se jedná o dlouhodobý závazek, který vyžaduje neustálé zlepšování našich procedur, postupů a zařízení, v souladu s nejnovějšími trendy ve vývoji zabezpečení.

Tato politika se vztahuje na všechna pracoviště společnosti QuickSource®, všechny podnikatelské aktivity i na služby a výrobky poskytované externími dodavateli.


Výběr IT projektů

Výběr dostupných IT specialistů