Člen DRILL® Business Services Group
Otevřené projekty
Senior Progress 4GL Developer – Praha 5 Anděl - freelance

Senior Progress 4GL Developer – Praha 5 Anděl - freelance

Začátek spolupráce: co nejdříve

Délka spolupráce: dlouhodobá

Utilizace: 100% onsite

Tým: 6 členů

Tým momentálně pracuje jako DevOps tým, tj. má zodpovědnost jak za vývoj, tak i za provoz software.

 

Hlavní odpovědnosti:

 • Programuje nové funkcionality systému StarPension v jazyku PROGRESS 4GL
 • Implemetuje nové funkcionality v rámci systému StarPension dle dodané business analýzy.
 • Samostatně programuje v jazyku PROGRESS bez potřeby dalšího zaškolování.
 • Výsledky své práce testuje, odevzdává do UAT, připravuje postupy pro jejich nasazení do produkce.
 • Všechny nové funkcionality dokumentuje.

 

Detailnější popis činností:         

 • Navrhuje a udržuje vnitřní architekturu svěřeného systému.
 • Programuje nové funkcionality ve vývojovém prostředí na základě analýzy, testuje nové funkcionality, vytváří dokumentaci.
 • Poskytuje L3 support.
 • Připravuje instalační balíčky a postupy pro release.
 • Zodpovídá za správnou funkčnost informačního systému (softwaru) v rámci svěřené oblasti.
 • Komunikuje s uživateli a s ostatními týmy IT oddělení, podílí se na projektech.
 • Spolupracuje na řešení defektů během UAT a školí uživatele.
 • Navrhuje způsob implemetace nových funkcionalit v rámci svěřeného SW z hledika dlouhodobé údržby a dalšího vývoje.

 

Specifické znalosti systémů:

 • Znalosti v oblasti analýzy, návrhu, programování v jazyku PROGRESS (nástroj PROGRESS Open Edge) a testování.
 • Znalost UML nástrojů výhodou, znalost relačních DB systémů.
 • Znalost ITIL výhodou. 
 • Analytické myšlení                                                                                                                                                   
fotka

V případě zájmu kontaktujte Tomáše a zašlete mu své CV nebo odkaz na LI co nejdříve na tomas_jakes@quicksource.cz.

Děkujeme.