Člen DRILL® Business Services Group
Otevřené projekty
Experienced Java Developer (Java 11, Spring, Hibernate)

Experienced Java Developer (Java 11, Spring, Hibernate)

Lokalita: Praha 5, M-Stodůlky
Začátek spolupráce: co nejdříve
Délka kontraktu: minimálně 1rok
Forma spolupráce: IČO (freelance, bodyshop)
Alokace: full-time (remote dle situace)
Klient: bankovnictví

S čím se na projektu setkáte, co budete dělat, co si odnesete:

 • Vývoj systémů založených na mikroservisní architektuře aktuálně zahrnující více než 100 mikroslužeb
 • Provoz aplikací v kontejnerizačním prostředí založeném na Kubernetes clusterech
 • Vysoká míra automatizace všech procesů (build a deployment aplikací, konfigurace, zakládání nových projektů)
 • Návrh a vývoj systémů na základě přístupu Domain-driven design

Požadavky:

 • Znalosti Javy 11, Spring Framework, Spring Boot, Hibernate (musíte být schopní bez problémů vytvořit webovou aplikaci a pracovat s databází prostřednictvím ORM)
 • Základní znalost Maven (musíte být schopní provést build aplikace, konfigurovat dependencies apod.)
 • Základní znalost SQL (musíte znát princip relačních databází a být schopní sestavovat jednoduché DML dotazy)
 • Základní znalost GIT (musíte být schopní commitovat kód, provádět merge větví a orientovat se v GIT terminologii)
 • Základní znalost UML (musíte být schopní se orientovat v diagramech)
 • Základní povědomí o technologiích souvisejících s webovými a enterprise aplikacemi (HTTP, HTML, XML, REST, SOAP WS apod.)
 • Zájem o souvislosti s businessem, hledání řešení

Co Vám určitě pomůže (ale kdyžtak Vás to naučíme :)

 • Znalosti základních API, knihoven a projektů, které usnadňují vývoj enterprise aplikací v Javě, především Lombok, Mapstruct, Jackson, JAX-RS, Jersey, JAXB, Apache CXF atd.
 • Znalost JMS (ideálně Apache ActiveMQ)
 • Znalost kontejnerizačních technologií (ideálně Docker, Kubernetes, Helm)
 • Znalost relačních i nerelačních databází (ideálně PostgreSQL, Elasticsearch, Redis, Kafka)
fotka

V případě zájmu kontaktujte Tomáše a zašlete mu své CV nebo odkaz na LI co nejdříve na tomas_jakes@quicksource.cz.

Děkujeme.